×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/stories/2566/n25span style="font-size"
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/2566/n25span style="font-size"

001#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#    

    วันที่ 23 มกราคม 2566 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายรังสิมันต์ พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค – กระบือตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการ ธคก. ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พร้อมกับนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริ,นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษาโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยวาระการประชุมเป็นการพิจารณาโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค – กระบือตามนโนบายรัฐบาล ซึ่งพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้มีโครงการที่เข้าร่วมพิจารณา โครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการ ธคก. จังหวัดแพร่ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ผลการพิจารณาผ่านไปได้ด้วยนี้

 

   

{gallery}2566/n25{/gallery}  

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5