009   วันที่ 1 - 3 กันยายน 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธาน และดำเนินการตามระเบียวาระการประชุมที่กำหนด

 

 

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5