006

 

     วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการรับรองฯ จาก สพพ. กสส. สอส. และ สพส. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1, 3 และ 5 ได้ชี้แจงผลการตรวจประเมินผ่านระบบ Conference โดยมีมติการประชุม ดังนี้

     1. ให้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 25 แห่ง (สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงราย น่านและ เชียงใหม่)
     2. ต่ออายุการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 1 แห่ง (สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดสระบุรี)
     3. ยกเลิกการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 1 แห่ง (สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงราย)

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5