สนง.ปศข.5 จัดพิธีทำบุญสำนักงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563