11303520 702564883181667 1023484705 n

  วันอังคารที่  16  มิถุนายน  2558  นายธีระ  อนันต์วรปัญญา  ปศุสัตว์เขต  5  ร่วมแสดงความยินดีกับนายนิพนธ์  วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  เนื่องในโอกาสสวนสัตว์เชียงใหม่ครบรอบ  38  ปี