mt005


  วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558  นายสมบัติ  ศุภประภากร  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  เข้าตรวจเยื่ยมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)  ณ  ตลาดเมืองใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ....รายละเอียด