253394 10152829469150002 2141470653 n สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  และหน่วยงานในพื้นที่ฯ  เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านการปศุสัตว์  ในงาน"มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2556" Thailand Green Livestock Expo 2013 เนื่องในโอกาสครบรอบ วันสถานปนา  71 ปี กรมปศุสัตว์  โดยได้จัดแสดงนวัตกรรมทางด้านการปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ในราคาถูก  โดยจะจัดนิทรรศการในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2556  ณ ฮอลล์ 7 - 8 อิมแพ็คเมืองทองธานี