image 1364445694770001 วันที่ 28 มีนาคม 2556 นายสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ ในโครงการอบรมสัตว์แพทย์ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สาขาผึ้ง รุ่นที่5/2556 ณ. ฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ อ.สารภี จ.เชียงใหม่