0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

        นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเม่น ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และด่านกักกันสัตว์แพร่ ร่วมติดตามสถานการณ์ พร้อมให้คำแนะนำในการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในการนี้ได้สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ยาปฏิชีวนะ และเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการควบคุมโรค ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ซึ่งทางส่วนสุขภาพสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการติดตามสถานการณ์การระบาด ของโรคอย่างใกล้ชิดจนกว่าโรคจะสงบต่อไป 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5