0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เข้าดำเนินการตรวจสอบระบบ #GMP สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ ของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กำลังการผลิต 150,000 ฟอง/วัน ซึ่งยังคงรักษาระบบGMP ได้เป็นอย่างดี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมาตรฐานสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

 

  

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5