6 0#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ สพ.ญ.ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการตรวจรับรองระบบการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ ณ ฟาร์มเครือข่าย บริษัท ฮิลไทรบ์ออร์แกนนิคส์ จำกัด ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการฯ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงยั่งยืน ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ต่อไป

 

  

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5