0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมประชุมทบทวนการใช้งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Conference) เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันในการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5