0050#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้นายณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวรินรดา จันทร์ทิพย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมประชุมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมและเพื่อการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีสหกรณ์โคนมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 2/2567 โดยได้รับความร่วมมือจากพื้นที่เป็นอย่างดี

 

  

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5