1 0#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้บุคลากรในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 2/2567 อีกทั้ง ยังเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ให้น่าอยู่ สะอาดตา และเตรียมพร้อมในการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่อยู่เสมอ ณ ลานกิจกรรมต้านจามจุรี (ฉำฉา) ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว: สำนักงานปศุสัตว์เขต 5