1#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อหารือชี้แจงโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ได้รับการอนุมัติ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว:  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5