0020#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

      วันที่ 19 มกราคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมทีมงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น หรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีมาตรการประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน มุ่งปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าเกษตรมีความปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันการนำเข้าโรคระบาดที่สำคัญในสุกร และรักษาเสถียรภาพราคาสุกรแก่เกษตรกรให้มีความมั่นคงทางอาชีพ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

 

  

 

  

ภาพ/ข่าว ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5