8 0#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

      วันที่ 19 มกราคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ สพ.ญ.ประวีณ์นุต สุนะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง และปางช้างแม่แตง ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร“การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง” ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่แตง ณ ปางช้างแม่แตง ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย

 

  

 

  

ภาพ/ข่าว ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5