0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

     วันที่ 23 มกราคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ สพ.ญ.มณิชญา ประชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ที่ประสงค์จะก่อสร้างโรงฆ่าแพะ เพื่อการส่งออก โดยได้พิจารณาแบบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และลงพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องและสอดคล้องตรงตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์

 

  

 

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5