5 0#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

      วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงการจัดทำมาตรฐานกลาง การจัดพื้นที่ 5ส กรมปศุสัตว์ แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และหารือแนวทางการออกตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว คณะทำงานกิจกรรม 5ส สำนักงานปศุสัตว์เขต 5