1 0#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

      วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะทำงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนฝ่ายรับทราบและถือปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ส่งผลให้โครงการฝึกอบรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว คณะทำงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5