1 0#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

      วันที่ 15 - 17 มกราคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายรังสิมันต์ พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ตรวจราชการหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน และด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน โดยในวันที่ 15 มกราคม 2567 ติดตามผลการดำเนินการการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 1/2567 โดยมี นายสมพงษ์ พิพัฒพงค์ชัย ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายญาณกร แห่งพิษ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย แถวถาทำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และในเวลา 13.00 น. ติดตามงานการพัฒนาปศุสัตว์ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์แม่ฮ่องสอน (ปางตอง) และในวันที่ 17 มกราคม 2567 ลงพื้นที่ตรวจราชการการปฏิบัติงานของด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน

  

 

  

ภาพ/ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5