0060#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

      วันที่ 16 - 17 มกราคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ และโรงเรียน ตชด.บางกอก เซฟ แชร์ริตี้ (บ้านแม่หลองใต้) อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เรื่องพระราชกระแสรับสั่ง "พระราชทานเป็ดไข่เพิ่ม" เพื่อเพิ่มผลผลิตโปรตีนของโรงเรียนให้เพิ่มขึ้น และสำรวจความต้องการการเลี้ยงสัตว์ของชุมชนรอบโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการให้การสนับสนุนด้านปศุสัตว์ต่อไป

  

 

  

ภาพ/ข่าว ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5