007#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#  

    วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสุเทพ สุขผล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง ประจำปี 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงาน

 

  

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5