003#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#  

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ หน่วย HHU ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประกอบด้วย หน่วย HHU แม่โจ้, ป่าตึง ได้เข้าให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดังนี้
 # ให้แนะนำการจัดการอาหารและคำนวณสูตรอาหารเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและแก้ไขปัญหาผลผลิตต่ำ
 # อัพเดทระบบฐานข้อมูล ระบบ i- service เพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต ระบบสืบพันธุ์
 #เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 

 

  

 

  

ภาพ/ข่าว :  หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU แม่โจ้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5