002#ครอบครัวปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Conference) ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยเจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบและพร้อมดำเนินงานครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง" ซึ่งมีงานโครงการที่สำคัญ ได้แก่
1.การจัดตั้ง DLD Coordinater (DLDC)
2.การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
3.การบริหารงานบุคคล

  

 

  

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5