003#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#  

   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานในการประชุมสมาชิก หมู่บ้านปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการแผนพัฒนาบ้านพักราชการ และการจัดกิจกรรมสังสรรค์หมู่บ้านเพื่อสานสัมพันธ์บุคลากร ผู้พักอาศัยบ้านพักราชการ เพื่อให้มีสังคมของหมู่บ้านที่น่าอยู่ น่าอาศัย และมีความเอื้อเฟื้อ เอื้ออารีย์ต่อกัน  

 

  

ภาพ/ข่าว :  หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU บ้านธิ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5