001#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

 

   วันที่ 22 พ.ย. 2565 เวลา 09.30 น. นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และ ผอ.กองแผนงาน และคณะ ดูงานฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และนายบัญชา นทีคีรีกาญจน์ หจก.ฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ บรรยายสรุปข้อมูลและนำคณะดูงาน

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5