001      วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต5 ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย คำดี ผอ.ส่วนยุทศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมคณะของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์ ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนเกษตรกรให้การต้อนรับ จากนั้นเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าและแปรรูปอาหารสัตว์ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5