001       วันที่ 11 เม.ย. 65 เวลา 09.00 น. ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยน.สพ. ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมให้การต้อนรับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้แทนคณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการร่วมกัน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5