007     วันที่ 15 มกราคม 2565 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) โดยมี น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อให้ทราบสถานการณ์และกำหนดมาตรการการปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5