002    นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และด่านกักกันสัตว์น่าน เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ในวันที่ 16 กันยายน 2564 พบโรงฆ่าสุกร จำนวน 1 แห่ง ที่ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 มาตรา 15 ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมทั้งควบคุมตัวผู้กระทำความผิด และของกลางในการกระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อดำเนินคดี ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้การดำเนินการเข้าจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อนครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการปราบปรามการฆ่าสัตว์เถื่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากสัตว์ที่นำมาฆ่าไม่ผ่านการตรวจสอบใดๆ มีการฆ่าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจากเชื้อโรค เช่น โรคหูดับ หรือสารตกค้างต่างๆ และเป็นแหล่งแพร่โรคระบาดสัตว์ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคอหิวาต์สุกรได้

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5