004   วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายพนม มีศิริพันธ์ุ  ปศุสัตว์เขต 5  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟาร์มโคนม เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงพาหะนำโรคลัมปี สกิน ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ศูนย์ฯ แม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5