004     วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมฯ นายศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นายสัจจะ อัตตะสิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าติดตามสถานการณ์การเกิดโรค ลัมปี้ สกิน (Lumpy skin disease) ในโคเนื้อในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พร้อมกันนี้ปศุสัตว์เขต 5 ได้สั่งกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และด่านกักกันสัตว์ลำปาง เข้มงวดการเคลื่อนย้ายโค กระบือ ภายในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจากนอกพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 เข้ามาในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 และติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างใกล้ชิด

 

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5