001     วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยนายวิจิตร จิตอารี รก.ในตำแหน่ง ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ พร้อมด้วยนายวิรัตน์ รัตน์สุภาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และปศุสัตว์อำเภอเมือง แจ้ห่ม เมืองปานและเกาะคา ร่วมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการแพะ-แกะล้านนา จำนวน 7 กลุ่ม มีลูกเกิดสะสมทั้งหมด 5,900 ตัว เป็นเพศผู้ 2,848 ตัว เพศเมีย 3,025 ตัว โดยมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงฟาร์ม ในราคา 135 บาท/กิโลกรัม ขนาดน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโกกรัม เกษตรกรต้องการรับการสนับสนุนหญ้าแห้ง เนื่องจากเริ่มประสบปัญหาอาหารหยาบขาดแคลนจากภัยแล้ง องค์ความรู้เรื่องการจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดตั้งกองทุนยาเพื่อลดต้นทุนให้กับสมาชิก และแนะนำให้กลุ่มเกษตรกรเว๊ปไซต์ของกลุ่มหรือกลุ่มไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายแพะและเชื่อมโยงเครือข่ายให้มากขึ้น

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕