002     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ,กองสารวัตรและกักกัน ,สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ,ด่านกักกันสัตว์พะเยา ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา สนธิกำลังเข้าตรวจค้นร้านขายยาสัตว์เถื่อน ตามที่ได้รับการร้องเรียน พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 กระทำการผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน โดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท ,มาตรา 72(4) กระทำการผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท ,มาตรา 88 ทวิ โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 17 ขายอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมทั้งเตือนเจ้าของสัตว์หากนำยาสัตว์เถื่อนไปใช้สัตว์อาจเกิดอันตรายถึงตาย และอาจก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาและสารตกค้างสู่ผู้บริโภคได้

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5