รายงานสัตว์ป่วย : โคนมแสดงอาการขาหลังอ่อนแรงและตาย ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (พุทธิพล กองสุข/กันทรากร นันทวิเชียร)(แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564)

เลขทะเบียนวิชาการ : 64(2)-0116(5)-101