ลักษณะพื้นคอกและสิ่งปูรองที่สัมพันธ์กับการเกิดวิการที่ผิวหนังบริเวณข้อต่อขาหลังในโคนมสหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ (กันทรากร นันทวิเชียร1/ พุทธิพล กองสุข1)

เลขผลงานวิชาการ 64(2)-0116(5)-049