การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมควายรองรับปรับเปลี่ยนการเลี้ยงควายของเกษตรกรภาคเหนือตอนบนสู่ฟาร์มควายผลิตเนื้อและนม "ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1"  
(อนุชาติ คำมา 1/ อภิวัฒน์ ธนารัตน 2/ เฉลิมพล ศรีโพลา 3/)

ทะเบียนวิชาการ : 62(2)-0116(5)-103