005

 

 

   คณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเข้าตรวจเยี่ยมและดูงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ งานด้านสุขภาพสัตว์ และงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2557 โดยมีปศุสัตว์เขต 5 ปศุสตว์จังหวัดเชียงใหม่ และปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ