1


    สารวัตรปศุสัตว์ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต5 ร่วมกับกองสารวัตร กรมปศุสัตว์ และสารวัตรปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จับกุมโรงงานผลิตยาสัตว์เถื่อน ณ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 7  มีนาคม 2557