×

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: [ROOT]/images/stories/n149
×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/n149

 

n 149

 

          เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการหลวงสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด” ณ โรงแรม บี พี เชียงใหม่ ซิตี้ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการหลวงในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555–พฤษภาคม 2556) รวมทั้งเพื่อชี้แจงแผนงานและงบประมาณโครงการ ปี 2557 และการประสานผลการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการหลวงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร และกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 5 (เชียงราย) รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน

 

 

{gallery}n149{/gallery}