268130

วันจันทร์ที่ 1 และวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยนายสัตวแพทย์ สมบัติ ศุภประภากร  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  พร้อมคณะฯ  ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  เข้าตรวจรับรอง(ต่ออายุ)การปฏิบัติที่ดีสำหรับสัตว์ปีก (GMP) ณ โรงฆ่าสัตว์ปีก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเก้าไก่สด  และโรงฆ่าสัตว์ปีก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.พุฒิไก่สด