0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

        นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศน์การปศุสัตว์ ,น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะฯ ร่วมลงพื้นที่ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และจุดจอดอากาศยานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กองบิน 41 โดยมีนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เพื่อติดตามแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ และสถานการณ์สภาพอากาศ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมแถลงข่าว “สงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้ ไม่มี PM 2.5”


 

  

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5