1 0#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

        วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 ตามแผนการตรวจราชการของกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2567 ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมี นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์แพร่ เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5