1 0#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายสุเทพ สุขผล รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี และด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบการผลิตนมโรงเรียน ชนิด UHT ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ 3/2567 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้สถานศึกษาได้รับนมโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานจากฟาร์มเกษตรกรโคนมไทยได้ทันก่อนปิดภาคเรียน ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อย ณ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5