9 0#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ สพ.ญ.ประวีณ์นุต สุนะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2567 ณ ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มโคนมของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ให้คำแนะนำเกษตรกร ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในฟาร์ม การนำของเสียจากฟาร์มไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

  

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5