0030#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

     วันที่ 24 มกราคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายพูนศักดิ์ นาวาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ นายเอกพจน์ ระงับพิศม์ ผอ.ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ นายอภิชาติ ชาติเชื้อ หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ นายวุฒิชัย ลัดเครือ แทนผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ นายสันติ แพ่งเม้า แทนผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 2/2567 ณ ลานกิจกรรมต้านจามจุรี (ฉำฉา) ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน และเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมืออันดีต่อกัน โดยกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน และจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ สำหรับกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2567 ในเดือนกุมภาพันธุ์ 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ

 

 

  

ภาพ/ข่าว: สำนักงานปศุสัตว์เขต 5