002#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#  

     วันที่ 2 ธ.ค. 65 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 ได้มิบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นำโดยนายวิจิตร จิตอารี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในฐานะประธานกรรมการโครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ นายชลิต สุขสม เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2566 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ์ นายอำเภอดอยเต่า ให้เกียรตินำเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอดอยเต่า ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูล 

 

  

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5