005#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการชดเชยการทำลายสุกร และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบโล่ห์ 100% GAP ฟาร์มโคนม พร้อมเวชภัณฑ์ ให้แก่ประธานสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5