009#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

     วันที่ 22 พ.ย. 2565 เวลา 15.30 น. นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และ ผอ.กองแผนงาน และคณะ ดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ บรรยายสรุปภารกิจหน้าที่ของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การนำสินค้าปศุสัตว์พื้นเมืองในพื้นที่ มาต่อยอดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการร้านอาหาร และโรงแรมในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการต่อไป

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5